Apunts

Grup de treball: Cercle de Comparació Intermunicipal Esports

Grup de treball: Esport i gènere

Grup de treball: Organitzadors d’esdeveniments esportius

Grup de treball: «Joventut esportiva, societat activa». Xarxa d'educadores i educadors esportius