Presentació


 

Benvinguts i Benvingudes a la Comunitat esportiva local - CEL

La Comunitat Esportiva Local (CEL) és un espai virtual de trobada i/o intercanvi de coneixements en l’àmbit esportiu dirigit a millorar la qualitat dels serveis esportius municipals i posar en valor el rol de l’esport local. La CEL s’articula com una xarxa que ha de servir per facilitar la comunicació entre els tècnics i tècniques que conformen el sistema esportiu municipal, configurant-se com un espai on compartir coneixements i experiències,  informació d’interès i resoldre dubtes a través de múltiples funcionalitats i recursos. 

Aquesta comunitat està organitzada en grups de treballs específics. Això permet segmentar els usuaris per àmbits o projectes. Actualment tenim els següents grups de treball: Cercle de Comparació Intermunicipal d'Esports, Comunitat "Joventut esportiva, societat activa" (JESA), "Joventut esportiva, societat activa. Grup de persones expertes. "Joventut esportiva, societat activa". Xarxa d'educadores i educadors esportius, Organització d'esdeveniments esportius i Esport i gènere.

La Comunitat «Joventut esportiva, societat activa» s’adreça al personal tècnic municipal que s’encarrega de gestionar, organitzar i/o col·laborar en l’àmbit d’actuació del projectes transformador JESA, en els programes esportius d’esport i comunitat i/o en la gestió dels ajuts a la pràctica esportiva per a col·lectius vulnerables.

Els objectius de la Comunitat JESA són els següents:

  • Promoure l’intercanvi de coneixement entre el personal tècnic esportiu mitjançant espais de relació, ja siguin virtuals o presencials.
  • Detectar problemàtiques comuns i donar resposta a les necessitats de coneixement mitjançant formació i/o compartint bones pràctiques que es fan en altres territoris.
  • Generar nou coneixement, amb la creació d’articles d’interès realitzats per les persones especialistes en les temàtiques afins.
  • Compartir i gestionar coneixement mitjançant diverses eines de participació (blogs, fòrums, documents...). El valor afegit d’aquest espai és el d’actuar com a repositori d’informació.

La Comunitat Joventut esportiva, societat activa JESA, és una eina per:

  • Col·laborar en la transformació del projecte vital dels i les joves i adolescents.
  • Aportar recursos per aplicar la perspectiva interseccional en el treball municipal.


Els Cercles de Comparació Intermunicipals (CCI) són un instrument de suport a l'avaluació i millora de la prestació i la gestió dels serveis públics municipals, que dinamitza el Servei de Programació de l'Àrea d'Hisenda i Recursos Interns de la Diputació de Barcelona, conjuntament amb les àrees que treballen en els diversos àmbits d'anàlisi.

Al Cercle de Comparació Intermunicipal d'Esports, hi participen actualment 58 municipis de la província. El treball realitzat, fruit de la feina transversal entre serveis de la Diputació de Barcelona, de la participació dels agents esportius locals, electes i tècnics, és una eina que pretén contribuir a la innovació i millora dels serveis esportius municipals, i en conseqüència, a la millora de la qualitat de vida ciutadana mitjançant l'esport.

Aquest espai s’adreça a les tècniques i els tècnics dels serveis d’esports municipals que organitzen esdeveniments esportius d'especial interès i que, per la seva naturalesa, tenen repercussió en el territori. Esdeveniments, tant de l'àmbit federat com popular, organitzats o coorganitzats a través de l'ens local.
 

Espai de trobada per ampliar coneixements i compartir experiències que tinguin per objectiu trencar estereotips de gènere i LGBTIQ+.